Webhosting pozastaven

www.iscentrum.cz


Provoz tohoto webhostingu byl pozastaven z důvodu neúhrady a nekorektního jednání ze strany objednatele.

Objednatel:

FULL Service CZ s.r.o. - Radek Hajtol, jednatel

Dále provozuje tyto portály:

Exekuční nemovitosti
www.exekucninemovitosti.cz

Expresní nemovitosti
www.expresninemovitosti.cz